Czy starosta powinien wszcząć postępowanie zmierzające do cofnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku, gdy nakazano rozbiórkę hali, w której magazynowano odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał podmiotowi gospodarczemu X zezwolenie na zbieranie odpadów w hali, którą podmiot ten dzierżawi od podmiotu Y. Starosta w czasie kontroli stwierdził, że podmiot X magazynuje w hali odpady, w związku z czym powiadomił powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o sposobie użytkowania hali. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał podmiotowi Y rozbiórkę hali wybudowanej bez wymaganego przepisami pozwolenia na budowę.

Czy w opisanej sytuacji starosta (organ ochrony środowiska) ma obowiązek podjąć czynności w zakresie magazynowania odpadów w hali wybudowanej nielegalnie, podczas gdy uzyskanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami w świetle obowiązujących przepisów jest niezależne od spełnienia wymagań z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX