Czy starosta powinien wezwać do uzupełnienia wniosku o zgody pozostałych współwłaścicieli działek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew na nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy oraz 40 innych osób fizycznych. Do wniosku dołączona została informacja spółdzielni o zamiarze złożenia wniosku do gminy na usunięcie przedmiotowych drzew, która został podana mieszkańcom z adnotacją, że uwagi można składać w terminie 30 dni.

Czy starosta powinien wezwać do uzupełnienia wniosku o zgody pozostałych współwłaścicieli działek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX