Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma złożyła wniosek do starosty o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Zgodnie z wypisem i KW firma jest właścicielem tylko 3 z 5 działek leśnych, dla których wykonano inwentaryzację stanu lasu. Jeśli chodzi o pozostałe 2 działki właścicielem jest Skarb Państwa, a firma jest użytkownikiem wieczystym.

W jaki sposób starosta powinien przeprowadzić postępowanie w przedmiotowej sprawie?

Czy starosta powinien w jednej decyzji określić zadania z zakresu gospodarki leśnej dla działek stanowiących własność firmy, a w przypadku pozostałych odmówić określenia zadań?

Kto powinien zlecić i wykonać operat, jakiego rodzaju i kto powinien go zatwierdzić dla 2 pozostałych działek, stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?