Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej PLK) jak zarządca linii kolejowej wystąpiły w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym do starosty o wydanie zezwolenia na usunięcie około 6 tys. drzew. Jak podał wnioskodawca wszystkie przedmiotowe drzewa rosnące wzdłuż linii kolejowej, usytuowane są w odległości do 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Przed wydaniem rozstrzygnięcia starosta jest zobowiązany dokonać oględzin tych drzew, aby zbadać zasadność wniosku.

Jednakże celem określenia, czy faktycznie te 6 tys. sztuk drzew rośnie w odległości wskazanej przez PLK, czy wystarczającym będzie dokonanie pomiaru odległości np. certyfikowaną miarą przez pracownika starostwa, czy jednak zasadnym byłoby powołanie geodety, który dokona takiego pomiaru?

W naszej ocenie ustalenie tej odległości powinno być dokonane jak najbardziej dokładnie, tym bardziej, że jak ogólnie wspomniały PLK w swoim wniosku część drzew rośnie na terenach prywatnych (obecnie starosta ustala we własnym zakresie numery działek ewidencyjnych i ich obręby stanowiące tereny prywatne), a ich właściciele np. w postępowaniu odwoławczym mogą kwestionować stanowisko PLK co do podanej przez nich odległości usytuowania drzew od osi skrajnej toru, także stanowiska organu w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?