Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja do odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę (wytwórnia paszy dla norek) posiadała pozwolenie zintegrowane wydane przez starostę. W wyniku analizy decyzji starosta cofnął zakładowi to pozwolenie bez odszkodowania. Zakład nie dotrzymywał warunków decyzji, dokonywał zmian w instalacji, rozbudowywał ją (m.in. o instalację chłodni), nie informując o tym starosty. Decyzja stała się ostateczna. Po pół roku od wydania decyzji cofającej zakład złożył wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego na tę instalację. Starosta odmówił, mając na względzie art. 186 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.: nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia pozwolenia stała się ostateczna. Zakład odwołał się od tej decyzji. Przez cały czas od chwili cofnięcia pozwolenia instalacja jest eksploatowana (praca jej nie została dotąd skutecznie wstrzymana przez WIOŚ). Obecnie nowy zakład złożył do starosty wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na ww. instalację.

Czy zasadnym jest wystąpienie do WIOŚ z informacją, że mimo braku decyzji instalacja jest eksploatowana przez nowego właściciela (art. 76 p.o.ś.)?

Jakie informacje starosta powinien wyegzekwować od nowego właściciela zakładu, by móc "odciąć" się od skutków poprzedniego niewłaściwego działania poprzednika?

Czy taka instalacja powinna zostać oddana do użytkowania przed rozpoczęciem jej eksploatacji?

Czy obecnie wszelkie analizy, badania przedłożone przez nowy zakład powinny dotyczyć okresu po nabyciu instalacji, a co za tym idzie, potwierdzać jej eksploatację bez pozwolenia zintegrowanego?

Na co należałoby zwrócić uwagę w takim postępowaniu?

Oczywiście wykazano, że raport początkowy nie jest tu wymagany. Na ww. instalację nigdy nie była wydana decyzja środowiskowa.

Czy obecnie taka decyzja jest wymagana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?