Czy starosta powinien poinformować pismem żonę zmarłego o zawieszeniu ekwiwalentu za zalesienie gruntu do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co w opisanej sytuacji powinien zrobić starosta?

Małżonkowi przysługiwał pomniejszony ekwiwalent z tytułu zalesienia gruntu rolnego - małżonka otrzymuje rentę. Mąż zmarł i obecnie będzie toczyć się postępowanie spadkowe.

Czy starosta powinien wydać decyzję, czy tylko pismem poinformować małżonkę o zawieszeniu (wstrzymaniu) ekwiwalentu do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego i wyznaczenia osoby, która będzie otrzymywać ekwiwalent po zmarłym (prawdopodobnie jedno z pełnoletnich dzieci osoby zmarłej, żona otrzymuje rentę)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access