Czy starosta powinien podjąć jakieś czynności wobec przedsiębiorcy prowadzącego działalność bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów, jeżeli WIOŚ wyznaczył mu już termin, do którego powinien uzyskać te decyzje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną w zakładzie, w czasie której stwierdzono, że zakład działa bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. WIOŚ przesłał do starosty informację o działalności podmiotu bez wymaganych pozwoleń w celu dalszego wykorzystania przez starostę. Jednocześnie WIOŚ wyznaczył przedsiębiorcy termin na uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń do końca stycznia 2015 r.

Czy starosta powinien do tego czasu podjąć jakieś czynności względem przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access