Czy starosta powinien podjąć czynności, aby wydać decyzję o ustaleniu, które działki wchodzą w skład wspólnoty gruntowej? - OpenLEX

Czy starosta powinien podjąć czynności, aby wydać decyzję o ustaleniu, które działki wchodzą w skład wspólnoty gruntowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ewidencji gruntów i budynków był zapis własność "Wspólnota Gruntowa Wsi.....". Starosta z urzędu na podstawie art. 8a ust. 7 i art. 8b ustawy z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) – dalej u.z.w.g. wydał decyzje o nieustaleniu osób uprawnionych we "Wspólnocie gruntowej wsi...". Następnie po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji w ciągu 7 dni podał do prasy i na BIP informację o zgłaszaniu się osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej, którzy posiadali gospodarstwo od 1.01.2006 r. do 31.12.2015 r. Termin na zgłaszanie się osób uprawnionych był od 6.06.2020 r. do 30.09.2021 r. W zakreślonym terminie nikt nie złożył wniosku z osób uprawnionych. A starosta aktualnie wszczął postępowanie w sprawie ustalenia osób uprawnionych z tzw. drugiej grupy. Po dokładniejszej analizie okazało się, że w ewidencji gruntów widnieje tylko zapis własność "Wspólnota Gruntowa Wsi.....", brak jest dokumentu potwierdzającego, że dana działka stanowi wspólnotę gruntową.

Co ma w tej sytuacji zrobić starosta?

Czy wystąpić do instytucji np. archiwum w celu poszukiwania przedmiotowej decyzji?

A co w przypadku, gdy się ta decyzja nie odnajdzie?

Umorzyć przedmiotowe postępowanie oraz wystąpić do wojewody o uchylenie pierwszej decyzji o nieustaleniu osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej?

Czy podjąć czynności, aby jednocześnie wydać decyzję o ustaleniu, które działki wchodzą w skład wspólnoty gruntowej i ustaleniu osób z tzw. drugiej grupy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX