Czy starosta powinien określić dopuszczalny poziom hałasu tylko dla nieruchomości, na której był wykonany pomiar hałasu, na podstawie którego zostało stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie jednej z działek graniczącej z zakładem, którego funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu zlokalizowany jest żłobek. Zarówno działka, na której zlokalizowana jest instalacja, jak i działka, na której przeprowadzono pomiary i wyszły przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, a także działka, gdzie zlokalizowany jest żłobek (tu nie były wykonane pomiary) objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego działki te zostały przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Czy skoro na wszystkich tych działkach obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, to w decyzji należy określić wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu tylko dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej (tak jak to jest w MPZP) czy na podstawie faktycznego zagospodarowania dla dwóch rodzajów terenów chronionych: terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej?

A może starosta powinien określić dopuszczalny poziom hałasu tylko dla nieruchomości, na której był wykonany pomiar hałasu, na podstawie którego zostało stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX