Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o zmianę decyzji na zbieranie odpadów udzielonej w 2017 r. Przedsiębiorca w sierpniu 2018 r. przekształcił Firmę w jednoosobową spółkę z o.o. Zmienił się NIP, REGON, a siedziba została ta sama.

Czy Starosta może zmienić taką decyzję na podstawie art. 155 k.p.a.?

Czy przed zmianą musi dostosować wniosek do nowych przepisów?

Nadmieniam, że Przedsiębiorca zbiera odpady inne niż niebezpieczne (zmieszane odpady budowlane 17 01 01, 17 05 04, 17 01 81, 17 01 07).

Czy w przypadku zbierania takich odpadów wymagany jest operat ppoż?

Czy przedsiębiorca musi dołączyć wszystkie informacje oraz zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 42 obowiązującej ustawy o odpadach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?