Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z otrzymaniem zawiadomienia o wszczętym postępowaniu w sprawie budowy kościoła, strony postępowania (właściciele domów jednorodzinnych) złożyły uwagi kwestionujące prawidłowość wydania przez gminę decyzji o warunkach zabudowy (niewzięcie udziału w postępowaniu; fakt, iż droga dojazdowa do kościoła przebiega przez drogę gminną gruntową, a utwardzenie całej tej działki drogowej narzucono właścicielom działek pod domki jednorodzinne). Taki sam zapis był w wz na kościół, a następnie gmina zrezygnowała z tego warunku. Tym samym właściciele działek sąsiadujących z inwestycją winni wybudować drogę, która z drogi dojazdowej do domków stałaby się drogą dojazdową do kościoła. Strony kwestionują także brak zapisu w wz na kościół o tzw. rencie planistycznej.

Czy w takiej sytuacji starosta może zawiesić postępowanie w sprawie budowy kościoła i skierować do SKO wniosek o sprawdzenie prawidłowości wydania decyzji wz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację