Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Czy w przedstawionej sytuacji starosta może zalegalizować urządzenie wodne (staw) wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego?

Właściciel nieruchomości zlecił na swojej nieruchomości wydobycie mas ziemnych, w efekcie czego powstał zbiornik wodny (staw). Działka, na której zlokalizowany jest staw, znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki. Dyrektor RZGW po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie przesłał pismo, w którym stwierdził, że nie może wydać decyzji zwalniającej z zakazów, o której mowa w art. 88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., po fakcie wykonania robót - urządzenia wodnego. Stwierdził równocześnie, że wykonanie stawu na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego nie powoduje konieczności wydania decyzji na podstawie art. 88o pr. wod. o przywróceniu do stanu nieutrudniającego ochrony przeciwpowodziowej.

Czy wobec tego starosta może bez decyzji dyrektora RZGW zalegalizować wykonanie stawu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?