Czy starosta może wyrazić zgodę na pozostawienie sarny u obecnego jej opiekuna, który zadeklarował jej leczenie pod nadzorem lekarza weterynarii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed dwoma laty osoba weszła w posiadanie maleńkiej sarenki, której matka podobno zginęła podczas koszenia traw. Sarenka została zabrana do gospodarstwa i wykarmiona butelką. Zwierzę jest bardzo przywiązane do swoich opiekunów. Dopiero teraz starosta i nadleśniczy uzyskali informację o przetrzymywaniu zwierzęcia w gospodarstwie. Aktualnie, sarna ma problemy z nogą i wymaga leczenia, co znajduje potwierdzenie w opinii lekarza weterynarii dostarczonej staroście przez opiekuna zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 13.10.1995r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.).

Czy starosta może wyrazić zgodę na pozostawienie sarny jeszcze na okres do 6 miesięcy u obecnego jej opiekuna, który zadeklarował jej leczenie pod nadzorem lekarza weterynarii, co zostało zapisane w opinii weterynaryjnej o aktualnym stanie zdrowia zwierzęcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX