Czy starosta może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07 dla przedsiębiorcy zbierającego odpady na swojej działce w pomieszczeniach magazynowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r.

PYTANIE

Czy starosta może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07 dla przedsiębiorcy zbierającego odpady na swojej działce w pomieszczeniach magazynowych, pomimo zapisu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access