Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie około 300 drzew z terenu kolejowego w celu budowy ścieżki rowerowej? - OpenLEX

Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie około 300 drzew z terenu kolejowego w celu budowy ścieżki rowerowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o pozwolenie na usunięcie ok. 300 różnych drzew (inwestycja celu publicznego) z terenów kolejowych pod budowę ścieżki rowerowej. Czy starosta może wydać takie zezwolenie i czy musi naliczyć opłaty? Czy takie zezwolenie uzgadnia się z innym organem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX