Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew w niżej podanym przypadku?

Drzewa będące przedmiotem wniosku rosną na nieruchomości, która jest we władaniu Skarbu Państwa, a której zarządcą jest gmina (właściciel nieustalony).

Czy działając w oparciu o art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – dalej u.p.w.u.r.a., oraz art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - dalej u.d.p., starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?