Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew w związku z przebudową drogi, jeśli w projekcie zagospodarowania terenu... - OpenLEX

Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew w związku z przebudową drogi, jeśli w projekcie zagospodarowania terenu nie zaznaczono drzew do usunięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, polegającą na przebudowie drogi. Starosta wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o projekt zagospodarowania terenu. Po załączeniu projektu okazało się, że w projekcie nie ma drzew przewidzianych do wycięcia. Projektant budowlany napisał w opisie przedsięwzięcia, iż istniejące drzewa nie wymagają usunięcia, a na załączonej do wniosku mapie gmina (wnioskodawca) sama pozaznaczała drzewa, które chce wyciąć.

Czy w takiej sytuacji starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew?

Czy też powinien odmówić ze względu na to, iż projekt zagospodarowania terenu nie przewidywał żadnej wycinki?

Czy starosta zawsze w przypadku zezwolenia na wycinkę drzewa w związku z inwestycją musi żądać od wnioskodawcy opisu przedsięwzięcia?

A może wystarczy sama mapa z zaznaczonymi drzewami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?