Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać podmiotowi zezwolenie na zbieranie odpadów 01 05 99, 01 05 08, 01 05 07, 01 05 06, 01 05 05, 01 05 04, 01 01 02?

Jeśli tak, to jaki czas magazynowania w związku ze zbieraniem powinien zostać ustalony w decyzji?

Czy odpady wydobywcze niebezpieczne powinny być od razu po wytworzeniu przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania?

Co to oznacza, że przepisów ustawy o odpadach wydobywczych nie stosuje się do odpadów powstających w wyniku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki, które nie są bezpośrednio związane z tymi działaniami?

Czy ma znaczenie z jakiego terenu ww. opady są przywożone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?