Czy starosta może wydać inwestorowi nie będącemu rolnikiem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na działce przeznaczonej w... - OpenLEX

Czy starosta może wydać inwestorowi nie będącemu rolnikiem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na działce przeznaczonej w mpzp pod zabudowę zagrodową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamiarem inwestora jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka, na której chciałby wybudować budynek w mpzp została oznaczona symbolem RM3 - tereny zabudowy zagrodowej. Według zapisów planu dla strefy RM3 - zabudowy zagrodowej, "obowiązują ustalenia § 42 ust. 2 pkt 2-8. Dopuszcza się funkcje agroturystyczne. 3. Na terenie RM3 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako funkcję uzupełniającą przy spełnieniu następujących ustaleń: 1) minimalna powierzchnia działek 0,3 ha, maksymalna powierzchnia działek 1 ha, 2) podział terenu wymaga opracowania koncepcji urbanistycznej, 3) na każdej działce jeden budynek jednorodzinny wolno stojący, 4) budynki garażowe i gospodarcze połączone z budynkiem mieszkalnym lub wolno stojące, (...)". W § 42 ust. 2 pkt 2 – 8 zawarto m.in. zapis: "obowiązuje realizacja jednego budynku mieszkalnego z możliwością realizacji budynków gospodarczych, inwentarskich i garażowych, połączonych z budynkiem mieszkalnym lub wolno stojących." Gmina dokonała podziału terenu na działki o powierzchni min. 3000 m2 wraz z drogą dojazdową. Starosta nie wydał jeszcze pozwolenia na zabudowę siedliskową na żadnej z działek.

Czy może wydać jako pierwsze pozwolenie na budowę tylko domu mieszkalnego jednorodzinnego, dla inwestora nie będącego rolnikiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?