Czy starosta może wydać gminie decyzję w sprawie usunięcia drzew, w przypadku gdy działka, na której rosną drzewa, jest... - OpenLEX

Czy starosta może wydać gminie decyzję w sprawie usunięcia drzew, w przypadku gdy działka, na której rosną drzewa, jest własnością osoby fizycznej, z którą gmina ma zawartą umowę użyczenia działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać gminie decyzję w sprawie usunięcia drzew, w przypadku gdy działka, na której rosną drzewa, jest własnością osoby fizycznej, z którą gmina ma zawartą umowę użyczenia działki?

W umowie użyczenia jest zapis, że gmina zobowiązuje się do usunięcia drzew posadowionych na przedmiotowej działce.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX