Czy starosta może wydać decyzję na podstawie art. 362 p.o.ś. w związku ze skargami mieszkańców na nieprzyjemny zapach dymu wydobywający się z komina piekarni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r.

PYTANIE

Mieszkańcy działek sąsiadujących z piekarnią skarżą się na nieprzyjemny zapach dymu wydobywający się z komina piekarni. Kontrola WIOŚ nie wykazała nieprawidłowości w związku z wykorzystywanym do opalania opałem. Starosta nie wydał pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz nie przyjął zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla tej piekarni.

Czy starosta może wydać decyzje na podstawie art. 362 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX