Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta dostał do uzgodnienia projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod rozbudowę gminnego ujęcia wody. Będzie to infrastruktura techniczna: nadziemne zbiorniki retencyjne, budowa instalacji doziemnych wodociągowych, budowa zestawu pomp. Inwestorem jest dana gmina. Teren planowanej inwestycji obejmuje grunty klasy RIIIb.

Czy Starosta może uzgodnić decyzję, jeśli planowana inwestycja będzie realizowana na użytku RIIIb?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?