Czy starosta może temu samemu przedsiębiorcy udzielić ponownie koncesji na wydobywanie kopaliny z tej samej działki? - OpenLEX

Czy starosta może temu samemu przedsiębiorcy udzielić ponownie koncesji na wydobywanie kopaliny z tej samej działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w 2014 r. udzielił przedsiębiorcy koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. W związku z tym, że pomimo wielokrotnych wezwań organu, przedsiębiorca nie rozpoczął eksploatacji złoża, starosta w 2018 r. cofnął koncesję na wydobywanie kopaliny oraz zniósł obszar i teren górniczy ustalony koncesją na wydobywanie kopaliny. Obszar i teren górniczy został również wykreślony przez PIG-PIB z rejestru obszarów górniczych. Organ w decyzji cofającej koncesję na wydobywanie odstąpił od nałożenia na przedsiębiorcę obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntu i rozliczenia zasobów złoża, bo stan środowiska nie został naruszony, eksploatacja nie była rozpoczęta, a zasoby złoża nie uległy zmianie w stosunku do tych zawartych w dokumentacji geologicznej. Obecnie, ten sam przedsiębiorca wystąpił do starosty o wydanie nowej koncesji na wydobywanie kopaliny, na tych samych działkach. Nie przedstawił jednak żadnych map projektowanego obszaru i terenu górniczego.

Czy starosta może temu samemu przedsiębiorcy udzielić ponownie koncesji na wydobywanie kopaliny z tej samej działki?

Jeśli tak, to czy organ powinien wezwać przedsiębiorcę do przedłożenia nowych map obszaru i terenu górniczego?

Czy można w tym samym miejscu ustalić ponownie obszar i teren górniczy?

Czy nazwa nowego obszaru i terenu górniczego powinna się różnić od tego, który został wykreślony z rejestru obszarów górniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX