Czy starosta może skontrolować powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w obszarze gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta powiatowy, mając na uwadze art. 35 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, a konkretnie do PINB może przeprowadzić kontrolę w obszarze gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX