Czy starosta może przesłać kopie pozwoleń na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro projektów wystąpiło do starosty o wydanie kopii pozwoleń na budowę dla określonych działek. Prośbę swą umotywowało tym, że wykonują ocenę oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na budowie drogi.

Czy starosta może przesłać kopie decyzji, czy jednak powinien zapytać, w jakim trybie biuro prosi o kopie (np. z ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) - dalej u.d.i.p.)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access