Czy starosta może prowadzić egzekucję decyzji określającej zgodę na zamkniecie składowiska odpadów, jeżeli będąca jej adresatem... - OpenLEX

Czy starosta może prowadzić egzekucję decyzji określającej zgodę na zamkniecie składowiska odpadów, jeżeli będąca jej adresatem gmina sprzedała składowisko mimo niewykonania wszystkich obowiązków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w roku 2005 wydał dla urzędu gminy decyzję określającą zgodę na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz określił techniczny sposób jego zamknięcia wraz z prowadzeniem monitoringu. Pomimo niewykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej decyzji, nie informując WIOŚ oraz organu, gmina w roku 2011 sprzedała składowisko (akt notarialny).

Czy przedmiotowa decyzja starosty ma moc prawną do prowadzenia egzekucji w celu przymuszenia do wykonywania wszystkich zobowiązań?

Wobec kogo powinna być prowadzona egzekucja: wobec gminy czy nowego nabywcy składowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX