Czy starosta może powierzyć dyrektorowi parku narodowego prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w nienależących do Skarbu Państwa lasach położonych w granicach parku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l., starosta może w drodze porozumienia powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, nadleśniczemu lasów państwowych.

Czy zgodnie z tym przepisem możliwe jest powierzenie dyrektorowi parku narodowego w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych parku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX