Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 19 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

Spółka wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego m.in. w części dotyczącej ilości odprowadzanych ścieków pochodzących z instalacji. Zgodnie z art. 214 ust. 4 p.o.ś., wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 p.o.ś. i art. 208 p.o.ś., mające związek z planowanymi zmianami. Artykuł 208 ust. 1 p.o.ś. stanowi: "Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 p.o.ś., oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód". Z dniem 01.01.2018 r. uchylono w art. 181 ust. 1 pkt 3 p.o.ś. o treści: "wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi".

Wobec powyższego czy starosta może zmienić pozwolenie zintegrowane w części dotyczącej ilości odprowadzanych ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?