Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komendant Społecznej Straży Rybackiej utworzonej za zgodą starosty przy PZW zwrócił się do Starosty o zakup drugiej łodzi z silnikiem do prowadzenia działalności kontrolnej na wodach w obrębie powiatu. Starosta przekazał już jedną łódź z przyczepą i samochodem do PZW na potrzeby tej Straży Rybackiej - sprzęt jest użytkowany przez SSR. Regulamin nie określa czy Komendant SSR posiada kompetencje do występowania z wnioskami do Starosty. W regulaminie widnieje zapis, że strażnikom SSR środki i niezbędne wyposażenie do wykonywania zadań zapewnia PZW.

Czy Starosta może dokonać zakupu łodzi z silnikiem ze środków z tytułu opłat i kar środowiskowych, a następnie przekazać ją na potrzeby SSR bezpośrednio Komendantowi lub jak w pierwszym przypadku poprzez zawarcie umowy z PZW?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?