Czy starosta może dofinansować na wniosek Koła Łowieckiego zakup materiału siewnego i nasadzeniowego do zakładania poletek żwirowych i pasów zaporowych oraz zakup pastuchów elektrycznych oraz środków odstraszających?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może dofinansować na wniosek Koła Łowieckiego ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. zakup materiału siewnego i nasadzeniowego do zakładania poletek żwirowych i pasów zaporowych oraz zakup pastuchów elektrycznych oraz środków odstraszających?

Czy starosta powinien odmówić udzielenia dofinansowania z ww. środków z uwagi na to, że zgodnie z art. 403 ust. 4 p.o.ś. finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji?

Czy można potraktować ww. zakupy jako koszty inwestycyjne?

Nadmieniam, że wartość rynkowa poszczególnych zakupów nie przekroczy 10 000 zł.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access