Czy starosta ma rację, że jako akcent architektoniczny traktuje całość budowli wraz krzyżem i zobowiązuje inwestora do... - OpenLEX

Czy starosta ma rację, że jako akcent architektoniczny traktuje całość budowli wraz krzyżem i zobowiązuje inwestora do zachowania wysokości zgodnej z zapisami planu miejscowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W planie miejscowym zapisano, że dopuszcza się akcent architektoniczny, np. wieża kościelna o wysokości do 20 m. Inwestor zaprojektował wolnostojącą wieżę kościelną (dzwonnicę niebędącą obiektem kubaturowym) zwieńczoną krzyżem, gdzie mury dzwonnicy zachowują wysokość 20 m, a dwumetrowy krzyż tę wysokość przekracza.

Czy starosta ma rację, że jako akcent architektoniczny traktuje całość budowli wraz krzyżem i zobowiązuje inwestora do zachowania wysokości zgodnej z zapisami planu miejscowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?