Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wystąpiła do starosty o wydanie opinii w sprawie efektu ekologicznego dla zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opinia ta ma zostać przedłożona w WFOŚiGW i zdaniem gminy jest ona niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy starosta ma obowiązek wydać przedmiotową opinię?

Jaka jest podstawa prawna do wydawania przedmiotowych opinii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?