Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta jest zobowiązany wpisać do historycznego rejestru zanieczyszczeń powierzchni ziemi podmiot, który prowadził i nadał prowadzi działalność, która przyczyniła się do skażenia powierzchni ziemi przed 30.04.2007 r.?

Podmiot prowadzący działalność na podstawie decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24.03.2014 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego stwierdził, że teren skażony został wpisany jako teren zamknięty (art. 4 ust. 2a ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725) - dalej pr.geod.). W myśl powyższego zgodnie z art. 101d ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. podmiot prowadzący działalność stwierdził, że w uwagi na powyższe nie ma podstaw do zamieszczenia go w wykazie historycznego rej.zan.pow. ziemi ponieważ identyfikacji nie dokonuje się na terenach, na których jest prowadzona działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?