Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Placówka Straży granicznej powołując się na art. 47 i 48 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) - dalej k.c. zwróciła się do starosty z pismem o usunięcie z pasa drogi granicznej barszczu sosnowskiego. Według ewidencji gruntów omawiany pas drogi granicznej stanowi własność Skarbu Państwa (nieruchomość nie została oddana w trwały zarząd). Zdaniem Straży Granicznej z uwagi na cyt. wyżej art. 47 i 48 obowiązek utrzymania zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Czy wobec tego starosta w takim przypadku jest zobligowany zlecić usunięcie rośliny?

Jeżeli takt, to na czyj koszt?

Jakie w pierwszej kolejności powinien podjąć kroki?

Czy do opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 11 ust. 2 ustawy z 13.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1776) - dalej u.o.g.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?