Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kuźnicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2008 r.

PYTANIE

Czy starosta, jako organ właściwy w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ma obowiązek wydać zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne mieszkań?

W rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych w § 5 ust. 2 jest mowa o domu jednorodzinnym. Natomiast we wniosku, który jest załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, jest mowa, że powyższe dane potwierdza zarządca domu.

Kto powinien potwierdzić powyższe dane, jeżeli budynek posiada, np. cztery mieszkania (nie jest domem jednorodzinnym) i jest współwłasnością właścicieli lokali mieszkalnych lub nie ma zarządcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?