Czy starosta jako organ pierwszej instancji będzie mógł prowadzić postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia ZRID w czasie, gdy wojewoda prowadzi postępowanie odwoławcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r.

PYTANIE

Starosta jako organ pierwszej instancji wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Od decyzji odwołały się strony postępowania niezgadzające się z przebiegiem drogi. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane wojewodzie jako organowi drugiej instancji. Organ ten wszczął postępowanie w sprawie wniesionych odwołań. Inwestor przychylając się do uwag stron chce zmienić dokumentację i wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji.

Czy starosta jako organ pierwszej instancji będzie mógł prowadzić postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia ZRID w czasie, gdy wojewoda prowadzi postępowanie odwoławcze?

Czy wniosek o zmianę pozwolenia będzie musiał zostać zawieszony do czasu rozpatrzenia postępowania odwoławczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX