Czy Starosta jako organ ochrony środowiska jest właściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej stosowania środków ochrony roślin,... - OpenLEX

Czy Starosta jako organ ochrony środowiska jest właściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej stosowania środków ochrony roślin, techniki ich stosowania oraz urządzeń z tym związanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynęła skarga na rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie - produkcja roślinna wykraczająca poza własne potrzeby (jest przedsiębiorcą) w związku z posiadaniem stanowiska typu "BIOBED" do czyszczenia i płukania opryskiwacza. Skarżący zarzuca, że prowizoryczne stanowisko typu "BIOBED" nie spełnia swoich norm, nieczystości chemiczne przenikają do gleby, stanowią zagrożenie dla wód gruntowych i dla środowiska.

Czy rolnik ma obowiązek posiadania urządzenia typu "BIOBED"?

Jeśli tak, to jakie przepisy to regulują?

Czy Starosta jako organ ochrony środowiska jest właściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej stosowania środków ochrony roślin, techniki ich stosowania oraz urządzeń z tym związanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX