Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba, która stara się o zwrot nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na mocy dekretu z 1944 r. wystąpiła do starosty o wstrzymanie wydawania decyzji przez organ architektoniczno-budowlany na terenie działek, o których zwrot wystąpiła do sądu powszechnego.

Czy w takim przypadku jest to powód, aby organ zawieszał postępowanie w sprawach dotyczących tychże działek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?