Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w 2001 r. (na podstawie starej ustawy o odpadach) uzyskał zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych w procesie R14 (kruszenie). Decyzja ta nie określała masy odpadów dopuszczonych do przetwarzania, mocy przerobowych instalacji, ani rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku przetwarzania (nie było takiego wymogu). Przedsiębiorca przeoczył termin 5 marca 2020 r. i nie złożył wymaganego uzupełnienia, w związku z czym decyzja straciła ważność.

Czy starając się o nowe zezwolenie przedsiębiorca powinien przedłożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (nie posiada w tej chwili takiej)?

Przedsiębiorca stara się o zezwolenie na przetwarzanie (w procesie R12 i R5) i zbieranie tych samych rodzajów odpadów, wskazuje zgodnie z wymaganiami masy odpadów przewidziane do przetwarzania i magazynowania (w danej chwili i roku) oraz rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?