Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Pogotowie Ratunkowe dostosowując swój taryfikator stanowisk pracy do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami może utworzyć w Dziale III (Pracownicy gospodarczy) stanowisko sanitariusza/noszowego, który faktycznie jest pomocnikiem kierowcy w komórce organizacyjnej - Stacja Transportu Sanitarnego?

Czy koniecznym jest zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 3 ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jeżeli pracownicy ujęci w pkcie 11 załącznika do tej ustawy "Współczynnik pracy" osiągają wynagrodzenie minimalne wynikające z iloczynu kwoty bazowej 3900 zł i współczynnika 0,58?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?