Czy stanowisko postojowe zlokalizowane w garażu można traktować jako miejsce postojowe? - OpenLEX

Czy stanowisko postojowe zlokalizowane w garażu można traktować jako miejsce postojowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W decyzji o warunkach na budowę budynku mieszkalnego nałożono obowiązek wyznaczenia dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Inwestor w projekcie wykazał, że miejsca postojowe będą w garażu dwustanowiskowym. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie chce zatwierdzić tego projektu i twierdzi, że zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy powinny być wyznaczone miejsca postojowe na zewnątrz a nie w garażu.

Czy stanowiska w garażu nie można traktować jako miejsca postojowego określonego w decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX