Nowość Czy stanowisko do szlifowania metalu i stopów aluminium wyposażone w odciąg kierujący pyły do emitora i na zewnątrz budynku powinno być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu oraz zawartych cząstek metalu i metali kolorowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stanowisko do szlifowania metalu oraz stopów aluminium wyposażone w odciąg kierujący pyły z procesu szlifowania do emitora i następnie do powietrza atmosferycznego na zewnątrz budynku szlifierni powinno być z zasady wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu oraz zawartych w nim cząstek metalu i metali kolorowych np. filtr?

Chodzi w szczególności o zapisy przepisów ochrony środowiska, bhp i p.poż. lub możliwość regulacji tej kwestii w innych rozporządzeniach, uchwałach np. na poziomie lokalnym (np. Program Ochrony Powietrza). W firmie produkcyjnej projektowane jest półautomatyczne stanowisko do szlifowania bez żadnych urządzeń redukujących emisje (typu filtry), które będzie zapewniać odpowiednie warunki pracy dla osoby obsługującej to stanowisko (stężenie pyłów na poziomie zgodne z przepisami bhp), a emisja z emitora nie będzie powodowała przekroczeń poziomów dopuszczalnych (lub wartości odniesienia) w powietrzu atmosferycznym poza zakładem. Spełnienie ww. wymogów zostanie osiągnięte dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu wentylacji i parametrów emitora.

Pomimo tego, czy w takim przypadku cząstki pyłu np. żelaza, aluminium i innych niebezpiecznych stopów mogą być zgodnie z przepisami "wyrzucane" w powietrze atmosferyczne bez względu np. na frakcje pyłu, bez jakiegokolwiek oczyszczenia?

Czy może firma powinna zapewnić hermetyczność procesu, filtracje i zamknięty obieg (brak emisji do powietrza atmosferycznego)?

Czy są przepisy, które mogą regulować tą kwestię?

Co powinno być analizowane czy też decydujące do podjęcia właściwego rozwiązania?

W omawianym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niewymagane będzie pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (kwestia ewentualnej emisji po wyborze sposobu postępowania z pyłami będzie regulowana zgłoszeniem z uwagi na spełnienie warunku dochowania 10% wartości odniesienia i poziomów dopuszczalnych).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX