Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2006 r.

PYTANIE

Nasz pracownik nie zwrócił otrzymanej zaliczki. Oddaliśmy sprawę do sądu w celu odzyskania należności. Sąd zasądził od pracownika na naszą korzyść sporną należność, a także kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, lecz zwolnił go (wierzyciela) od ponoszenia kosztów zastępstwa procesowego.

Czy koszty postępowania są kosztem dla spółki w momencie wpłaty do sądu? Czy koszty zasądzone w wyroku powinny być zaksięgowane w "rozliczenia międzyokresowe przychodów" i w jakiej dacie? Czy są kosztem uzyskania przychodu dla spółki koszty zastępstwa procesowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?