Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2012 r.

PYTANIE

Nasza spółka zapewnia pracownikom zgodnie z zbiorowym układem pracy grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Zgromadzone składki na indywidualnych kontach są wypłacane pracownikom po upływie 5 lat zgodnie z aneksem do umowy. Umowa spełnia warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 29 grudnia 2008 r., IBPB3/423-361/07/BG/KAN-2701/12/07.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 59 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 dział I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono wyklucza:

1)

wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

2)

możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

3)

wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Umowa ubezpieczenia została zawarta na czas nieokreślony w maju 2007 r. Firma płaci dla pracownika 100 zł tylko na część inwestycyjną i nie ma składki ochronnej. W styczniu 2013 r. roku spółka dokona cesji zgromadzonych składek na rzecz pracowników.

Czy w przypadku dalszego wpłacania składek po styczniu 2013 r. będą one nadal kosztami uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację