Czy stanowią koszt podatkowy spółdzielni ponoszone przez klub osiedlowy wydatki na nabywanie usług związanych z organizacją i... - OpenLEX

Czy stanowią koszt podatkowy spółdzielni ponoszone przez klub osiedlowy wydatki na nabywanie usług związanych z organizacją i uczestnictwem w imprezach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Prowadzimy w ramach działalności statutowej klub osiedlowy. Wynik na działalności klubu podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych. W trakcie swojej działalności klub ponosi różnego rodzaju koszty związane z obsługą imprez i zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży. Między innymi nabywane są usługi gastronomiczne w formie poczęstunku dla dzieci lub słodycze jako nagrody dla dzieci za uczestnictwo np. w konkursach. Ponadto nabywane są usługi noclegowe, np. podczas organizacji imprez pojawia się konieczność zapewnienia noclegu dla artysty mającego występ w naszym klubie.

Czy koszt nabywanych w naszym przypadku usług hotelowych i gastronomicznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

A jak należy traktować wydatki na usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz paliwo poniesione w czasie uczestnictwa dzieci należących do sekcji plastycznej powyższego klubu w konkursie plastycznym, który odbywał się w innym mieście?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?