Czy stanowią koszt podatkowy poniesione przez dewelopera wydatki z tytułu zawarcia umowy deweloperskiej, do których poniesienia... - OpenLEX

Czy stanowią koszt podatkowy poniesione przez dewelopera wydatki z tytułu zawarcia umowy deweloperskiej, do których poniesienia zobowiązany był nabywca lokalu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2012 r.

PYTANIE

Spółka w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej sprzedaje lokale mieszkalne klientom indywidualnym. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) deweloper jest zobowiązany do zawierania umów deweloperskich z klientami w formie aktu notarialnego. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy "wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę".

Deweloper rozważa pokrycie w całości koszty, o których mowa powyżej w części dotyczącej dewelopera jak i nabywcy.

Czy poniesione koszty zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego stanowiłyby w całości dla dewelopera koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?