Czy stanowi przychód nieodpłatne korzystanie z przedmiotu leasingu w sytuacji, gdy nie został on zwrócony, gdyż leasingobiorca... - OpenLEX

Czy stanowi przychód nieodpłatne korzystanie z przedmiotu leasingu w sytuacji, gdy nie został on zwrócony, gdyż leasingobiorca pozostawił go jako zabezpieczenie kwoty roszczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym nieodpłatne korzystanie z przedmiotu leasingu w sytuacji, gdy została ona wypowiedziana przez leasingobiorcę z powodu niewywiązania się leasingodawcy z umowy (sprawa toczy się w sądzie), a przedmiot leasingu nie został zwrócony, gdyż leasingobiorca pozostawił go jako zabezpieczenie zwrotu kwoty roszczenia (art. 496 k.c.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?