Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła umowę na wykonanie remontu szpitala, w której zobowiązała się udzielić gwarancji usunięcia wad i usterek, na okres 5 lat. Po wykonaniu robót podpisała z bankiem umowę o udzielnie wymienionej gwarancji. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności banku z tytułu realizacji gwarancji jest przewłaszczenie kwoty pieniężnej (na postawie art. 102 ustawy Prawo Bankowe). Kwotę przewłaszczenia pobrano w 2013 r. z bieżącego rachunku bankowego spółki i uznano rachunek banku. Bank, zgodnie z umową przewłaszczenia, zobowiązał się zwrócić przewłaszczoną kwotę w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności przez spółkę oraz zobowiązał się za okres korzystania z przewłaszczonej kwoty wypłacić wynagrodzenie. W listopadzie 2014 r. otrzymaliśmy wyciąg bankowy informujący ze dokonano kapitalizacji odsetek, które dopisano do salda rachunku bankowego, na którym zaksięgowana jest przewłaszczona kwota.

Czy wartość kapitalizacji odsetek stanowi przychód podatkowy z chwilą doliczenia odsetek do przywłaszczonej kwoty w listopadzie 2014 r. (czy dopiero z chwilą przelania odsetek na nasz bieżący rachunek bankowy - po zwróceniu kwoty przywłaszczenia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?