Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2010 r.

PYTANIE

Z bankiem zawieramy kontrakty forward tytułem zabezpieczenia przyszłych płatności walutowych za dostarczony nam towar lub spłatę pożyczki. Niestety na dzień realizacji kontaktu nie mieliśmy wystarczającej ilości środków i nie doszło do przekazania waluty za granicę, jednak bank, jak najbardziej słusznie, pobrał z konta różnice między kursem z dnia realizacji a kursem wg kontraktu forward. Innym razem było odwrotnie - różnica między kursami zwiększyła posiadane przez nas środki na rachunku bankowym.

Czy koszt lub przychód z tytułu kontraktu forward mimo, że nie dokonaliśmy operacji pod którą zabezpieczaliśmy kurs, jest dla nas kosztem lub przychodem podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?