Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie centrum handlowego funkcjonują dwie nitki kanalizacji - deszczowa i ogólnospławna. Przed włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej te dwie nitki się łączą. Na terenie centrum funkcjonuje stacja paliw, która podłączona jest do nitki deszczowej.

Czy stacja paliw powinna uzyskać odrębne pozwolenie na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji centrum handlowego?

Czy dopuszczalne jest, aby stacja paliw podłączona była wyłącznie do kanalizacji deszczowej, skoro spodziewane jest, że w ściekach, które odprowadza (z obszaru, gdzie znajdują się dystrybutory, parkingi dla samochodów, miejsce rozładunku z cystern) znajdują się substancje szczególnie szkodliwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?